SOFTIMAGE|XSI'de Global Illumination Ayarları (Mental Ray) 

Yazan Ed Harriss
Çeviren : Oktay Cinli

 

Bu ders için gerekenler SOFTIMAGE|XSI 1.x


Bu derste nasıl işlenmemiş bir sahneyi bu hale getireceğimizi göreceğiz:
Sonra da Global Illumination ve Final Gathering ayarlarını yaparak sahneyi bu görünüme getireceğiz:
Bu dersi takip edebilmeniz için bu dosyayı indiriniz. GlobalScenezip (3.6MB)
Bu dosya WinZIP ile sıkıştırılmıştır. Dosyayı açmanız için gerekli programı www.download.com adresinden bulabilirsiniz.

Dosyada iki tane sahne bulacaksınız: "Global ve GlobalFinished". "Global" başlangıç sahnemiz olacak. "GlobalFinished" ise sahnemizin bu dersin sonundaki bitmiş halini içeriyor.

"Global" Sahnesini File/Open kullanarak açın.
The scene consists of: One light, a cube(Room) with a hole(Window) in it and one sphere.
Sahne bir ışık kaynağından (light), delikli bir küp (cube / pencereli odayı oluşturuyor) ve bir küreden (sphere) oluşuyor.

Zamandan tasarruf etmek ve gereksiz yerleri çabuk geçmek açısından sahnenin aşağıdaki  ayarları yapılmıştır:

1. Işık uygun şekilde yerleştirilmiş, ve gölge ayarları yapılmıştır.
2. Çevre ışığı (Ambient Light) "0"  'a getirilmiştir. 
3. Sahnenin doku kaplaması yapılmıştır.
4. Kürenin de doku kaplaması yapılmıştır.


Sahneyi açtıktan sonra "B" ile adlandırılmış görüntü penceresinde (viewport) menu'den Cameras>Camera 'yı seçerek kamerayı aktif hale getiriniz. Global Illumination için 3 şeye ihtiyacımız var:

1. Foton ışınları yayacak bir ışık kaynağına
2. Fotonlarla etkileşecek nesnelere
3. Render'da Global Illumination efektinin etkin hale getirilmesine
Adım 1: Foton yayan bir ışık kaynağı tanımlama 

1. Sahneden ışık kaynağını seçerek başlayın. Sonra Render Toolbar'ından (kısayol : "3") Modify > Shader 'ı seçerek ışık kaynağının özelliklerine ulaşın (properties)
2. Photon sekmesine tıklayınız.
3. Global Illumination kutucuğunu işaretleyerek ışık kaynağını Global Illumination kaynağı haline getiriniz. Bu ışığın foton yaymasına neden olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Energy Intensity'yi 140000 yapınız. Bu ayar Global Illumination etkisinin yoğunluğunu belirleyecektir. Daha yüksek değerlerde nesneler ışık kaynağından daha çok enerji alacağından sahne parlak (bright) olacaktır. Energy Intensity değeri render süresini etkilemeyecektir.

Energy Intensity İpuçları: Bu ipucu bu derste kullanılmayacaktır fakat diğer sahne ayarlarını yaparken size yardımcı olacaktır.

İpucu 1: İlk başta en uygun ayarlara (optimal) ulaşmak için yaptığınız testlerde Energy Intensity değerini 40.000-50.000 gibi yüksek tutunuz. Bu ayar size sahneyi daha kolay ayarlama olanağı sağlayacaktır.

İpucu 2: Işık kaynağının sönme (fall off / uzaklığa bağlı olarak etkinin azalması) ayarları fotonların enerji seviyelerini etkileyecektir (Bu ayara Light Property sayfasının altındaki Light Attenuation'dan ulaşabilirsiniz). Ayrıca bu ayarla Global Illumination etkisi rahat görünecek ve kolay ayarlanacaktır. İnce ayar yaparken Light Exponent değerini "1" yaparsanız sahneniz yeteri kadar parlak kalacaktır. Doğru ayarlara yaklaştığınızda Light Exponent değerini 2 yada 2'ye yakın bir değere getiriniz. Bu, GI etkisini daha az dikkat çeker bir hale getirmesine rağmen daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 

5. Number of Emitted Photons değerini 20.000'e getiriniz. Bu değer ışık kaynağının yayacağı foton sayısını belirler. Küçük değerler kötü sonuçlar vermesine rağmen denemeler için uygundur. İyi sahne görünümi için değeri yükseltiniz fakat render süresinin de o derece artacağını unutmayınız.


Adım 2: Neslelerin fotonlarla etkileşimini sağlama

1. Küreyi seçiniz (sphere).
----
2. Property butonuna sağ fare ile tıklayınız (XSI 1.0), yada Selection butonuna sağ fare ile tıklayınız (XSI 1.5)
3. Açılan pencereden Viewing Properties 'i seçiniz. 
4. Visibility sekmesini seçiniz.
Bu bölüm render görünüm ayarları ile ilgilidir.
5. Global Illumination transmitters ve receivers kutularını işaretleyerek nesnenin gelen ışığı almasını aynı zamanda da yansıtmasını sağlayacaksınız.


Kırmızı küremiz "transmitter" olarak tanımlandığından artık gelen ışığı sahne içine yansıtacak, aynı zamanda "receiver" olduğu için de diğer nesnelerden gelen ışığı alacaktır. 
Küre için yaptığımız işlemleri duvarlar içinde tekrarlayalım.

1. Odayı seçelim (room). (Cube/Küp)
----
2. Property butonuna sağ fare ile tıklayınız (XSI 1.0), yada Selection butonuna sağ fare ile tıklayınız (XSI 1.5)
3. Açılan pencereden Viewing Properties 'i seçiniz. 
4. Visibility sekmesini seçiniz.
Bu bölüm render görünüm ayarları ile ilgilidir.
5. Global Illumination transmitters ve receivers kutularını işaretleyerek nesnenin gelen ışığı almasını aynı zamanda da yansıtmasını sağlayacaksınız.


Odamız "transmitter" olarak tanımlandığından artık gelen ışığı sahne içine yansıtacak, aynı zamanda "receiver" olduğu için de diğer nesnelerden gelen ışığı alacaktır. 


Adım 3 : Render Region'da
Global Illumination and Final Gathering özelliklerini etkin hale getirmek


1. "Q" tuşuna basınız. Daha sonra kamera portunda ("B" penceresi) küreyi içine alan bir kare çiziniz. Sahne seçtiğiniz alan içinde render edilecektir. 

Not: Global Illumination etkisi uzun render süreleri gerektirir..
Eğer makinanız kaldırmıyorsa Render Toolbar'ının (kısayol: 3 numaralı buton) altında bulunan Region 'a giderek "Auto Refresh" seçeneğini kaldırabilirsiniz. Render ayarlarının yapılması

2. Render > Region > Options 'a giderek region'ın ayarlarını yapabilirsiniz


Yada


Render-region karesine sağ fare ile tıklayarak çıkan menuden properties'i seçebilirsiniz. 

3. Optimization sekmesini seçiniz
4. Grid'i  Acceleration Method olarak seçiniz
Grid metodu Global Illumination kullanılarak yapılan render'ların süresini kısaltacaktır.


5. Photon sekmesini seçiniz
6. Global Illumination kutucuğunu işaretleyiniz.
Bu sayede Render-Region'da GI etkisi gözükecektir.
Eğer Refresh özelliğini kaldırsanız Refresh'e tıklayarak sahnenin son halini görünüz.Sahne bu şekilde gözükecektir:


Sahnenin ince ayara ihtiyacı vardır. Final Gathering özelliğini de ekleyerek bunu sağlayacağız.Sahnenin iyileştirilmesi 

Global illumination kutucuğunun altında Accuracy ve Radius değerleri sahnede ince ayar yapmamızı sağlayacaktır.


Accuracy : Radius tarafından belirlenen alan içindeki fotonların sayısını tanımlar. O alanı tanımlamak için bu fotonları kullanır. Yüksek değerler iyi sonuç verecektir -tabi ki uzun render süreleri ile-. Eğer Accuracy değerini sahnedeki toplam foton sayısından daha çok belirtirseniz sahnenizin render edilmeyecektir çünkü foton hesaplaması hiç bitmeyecektir.   

Radius : Radius, fotonun bir nesneye çarptığında ürettiği etkinin boyutunu belirler. Yüksek değerler büyük etkiler yaratacaktır fakat sonuç gerçekçi olmayacaktır. Test render'larında yüksek radius değerleri ile düşük accuracy değerleri size sahnenizin nasıl görüneceği konusunda hızlı sonuçlar verecektir. Düşük radius ve yüksek accuracy değerleri size en gerçekçi sonuçları uzun render süreleri ile sunacaktır. 

Ayarları "0" da bırakmak XSI'nin sahne için en iyi tahmini yaparak ayarları o konuma getirmesini sağlayacaktır. 

Global Illumination etkisi Final Gathering ile birlikte kullanıldığında daha iyi sonuçlar vermektedir.

7. Final Gathering etkisini Final Gathering kutucuğunu işaretleyerek etkin hale getiriniz.

Radius ayarları her pixel etrafında bir alan belirterek bu alan için direkt ve dolaylı aydınlanmayı (indirect and direct illumination) hesaplar. İyi sonuçlar için düşük değerler yerinde bir tercih olacaktır. .02 ve .01 gibi.
Sahne bu şekilde gözükmelidir:
İyi sonuçlara yaklaşıyoruz fakat hala daha iyi ayarlara ihtiyacımız var.

8. Global Illumination Accuracy up : 50

9. Global Illumination Radius : 0.510. Final Gathering Accuracy 200
11. Final Gathering Min Radius 0.05
12. Final Gathering Max Radius 0.5

Bilgisayarınızın hızına bağlı olarak render süresi değişecektir.

Sahne bu şekilde gözükmelidir:Yukarıda belirtilen ayarlardan başka ayarlar deneyerek sahnenin görünümünü inceleyiniz.