SOFTIMAGE|XSI 'de Alpha Katmanının Kullanımı

Bu dersin amacı bir resimdeki alpha katmanının
SOFTIMAGE|XSI Render Tree'de nasıl kullanılacağını anlatmaktır.

Yazan: Patrick Vier
E-mail: kenjaman@kenjaman.net
İngilizce Çeviri: Ed Harriss
E-mail: EdHarriss@EdHarriss.com
Türkçe Çeviri : Oktay CİNLİ
E-mail: oktay_xsi@yahoo.com

Ders için gerekli resimler: Pixel_Alpha_zip


Bu ders alpha katmanının resimlerle materyalleri eşleştirmenin iki kullanışını gösterecek.

1. İlk bölüm alpha katmanını kullanarak nesne dokusu altındaki materyal rengini nasıl göstereceğimizi açıklayacak.
2. İkinci bölüm alpha kanalı ile dokuları nasıl eşleştireceğimizi gösterecek.Resim içindeki alpha katmanının kullanımı


Bir tane grid yaratın ve Phong materyalini atayın.Grid'e UV texture projection atayın.
Render Tree'yi açın (kısayol "7") ve update'e basın
Create kısmından "Image Node" yaratın Nodes>Texture>Image  

XSI yada Windows browser'ından "Marbre_1.tga" resmini Render Tree içine sürükleyerek atın. 
Sonra da resmi Image Node 'a bağlayın.
İki doku'yu (texture) karıştıracağımızdan şimdi bir mixing node 'a ihtiyacımız var.
Nodes>Mixers 'dan "mix_2colors" 'ı render tree'ye ekleyip Phong materyaline bağlayın.
Image Node 'unu mix_2colors'deki color1 'e bağlayın
Mix_2colors
'a çift tıklayarak özellikler sayfasını açın.
"Multiply Weight by alpha" kutuğunu işaretleyerek RGB weight değerini 1 yapın.
Alpha katmanının nasıl phong materya ile etkileştiğini anlamak için base color'un Red çubuğunu 1'e getirek görebilirsiniz.
Dersimizin bu bölümünde dokuları nasıl 
katmanlara ayıracağımızı öğreneceğizXSI yada Windows Browser'ından "Marbre_1.jpg, Marbre_car.jpg ve xsi_text.tga" resimlerini Render Tree'ye sürükleyerek taşıyın.
Nodes>Texture>Image menüsünden iki tane daha Image Node yaratın
"Marbre_1.tga" resmi ile image bağlantısı koparıp "Marbre_1.jpg" ile bağlayın.
Diğer iki resmi de aşağıdaki gibi bağlayın.
Ayrıca Mix_2colors için "Multiply weight by Alpha" atayınızŞimdi iki resmi doku olarak ve bir resmi de onları karıştırmak için kullanıyoruz.
xsi_text.tga resmi iki resmi birbiri ile karıştırıyor.
Onun yerine biz alpha katmanını resimden çıkararak karıştırmak istiyoruz.

  Nodes>Color Channel 'dan Pick_channel ve Nodes>Conversion 'dan Scalar2color yaratınız.  
  Scalar2color'u  Mix_2color'a  weight1 input 'den bağlayınız.
  Pick_channel'ı  Scalar2color'a input'tan bağlayınız.
 Pick_channel'a iki kere tıklayarak color space'i RGBA'ya ve channel'ı da Alpha'ya getiriniz.
 (Not: ayrıca bu Color_2alpha ile de yapılabilir)


Etkiyi tersine çevirmek için "invet node" eklememiz gerekiyor
Nodes>Image Processing 'den Invert'i yaratınız
Resimdeki gibi Scalar2color ile Mix_2color arasına bağlayınızEğer daha fazla resmi kullanmak isterseniz Mix_8colors seçeneği mevcuttur. Eğer daha da fazlasını isterseniz mixer'ları diğer mixer'lara bağlayabilirsiniz. Fakat etkinin istediği kadar dokuyu mixer'lara bağlamayı unutmayınız.